Možnost spolupráce s inciativou Sousedská pomoc

Milé sestry, milí bratři,

pevně věřím, že se Vám a Vašemu okolí pokud možno vyhýbají zdravotní komplikace a špatné zprávy. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vše, co v této těžké době děláte pro své blízké, pro potřebné ve Vašem okolí, pro sousedy a třeba i pro náš spolek. Česká společnost nyní prožívá velmi těžké období a já jsem nesmírně ráda, že sokolové se okamžitě zařadili mezi ty, pro které je nezištná pomoc ostatním samozřejmostí. Zároveň bych Vás chtěla vyzvat, abyste ani v následujících dnech a týdnech v této aktivitě nepolevovali.

Přestože jsem zpočátku doufala, že v tuto chvíli už budeme vidět „světlo na konci tunelu“, bohužel to nyní vypadá, že nás čeká ještě dlouhá doba strázní. O to více je naší pomoci potřeba.

S konkrétní žádostí o spolupráci se na nás nyní obrátili zástupci iniciativy Sousedská pomoc. Je to v současnosti zřejmě největší organizace poskytující a koordinující pomoc postiženým koronavirovou epidemií. Obracejí se na Českou obec sokolskou jako na společenství aktivních a ne-lhostejných lidí, kteří dobře znají život a aktuální problémy ve svém okolí. Sousedská pomoc hledá nejen dobrovolníky, například pro zajištění potřeb seniorů a nemocných či osob v karanténě (a jak se ukázalo třeba v Litovli, i celých oblastí). Potřeba jsou ale i koordinátoři pomoci v jednotlivých lokalitách. A co je pro ně možná nejdůležitější, potřebují vědět, kde se objevil nějaký problém a kam je potřeba pomoc nasměrovat. Podařilo se jim shromáždit velké množství dobrovolníků i materiální pomoci po celé republice a jsou schopni krizové situace rychle řešit. Aktuálně mají však více dobrovolníků než požadavků na pomoc.

Prosím, prostudujte si jejich stránky (www.sousedskapomoc.cz), zjistěte, zda byste mohli být jakkoliv prospěšní. Pokud víte o nějakém problému, který je potřeba urychleně řešit, prosím, registrujte se na jejich stránkách či volejte na jejich bezplatnou infolinku 800 88 55 99 (více na stránkách), případně pošlete emailem na info@sokol.eu.

Další možností je začít na regionální úrovni využívat jejich systému. V takovém případě můžete ihned kontaktovat jejich operátory, kteří vám sdělí podrobnosti a případně osobně představí, jak systém efektivně využít, na 603 925 238. Ke stažení je i letáček, který můžete vyvěsit, aby kdokoliv mohl využít jejich možnosti pomoci.

Věřím, že díky spolupráci s touto organizací by mohla být naše pomoc efektivnější a přesnější.

Ještě jednou Vám děkuji a prosím Vás, vytrvejte ve své ochotě pomáhat. Bohužel se ukazuje, že bude potřeba ještě dlouho a zřejmě čím dál více.

Vaše 

Hana Moučková
starostka České obce sokolské

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.